Úvodní informace

Projekt Dětská škola je momentálně ve vývojové fázi. Skládá se ze dvou částí.

 Dětská škola - projektové vyučování pro informatiku

První část je projektem pro výuku informatiky, ve které se žáci vytvářením digitálních učebních materiálů (např. prezentací) učí některým základním požadovaným schopnostem a znalostem zadaným rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Dětská škola - e-learningový vzdělávací portál

Druhá část celého projektu je vlastně praktickým výstupem a výsledkem získaných žákovských kompetencí do informatiky, ale je zaměřena na podporu výchovy a vzdělávání obecně.

Možnost využití

Využití celého projektu je nasnadě a mnohé. Od zajímavé náplně do hodin informatiky spojené s cíleným prospěšným výstupem až pro využití v běžném vyučování ať už pro motivaci, zajímavost, domácí přípravu (domácí příprava zde nemůže být povinná !) nebo jako doplněk vyučovací hodiny.

Jiří Krupa

Pokus novinky

You are here: